Aflevering 30 - Alexander de Grote: Deel II - Βασιλεύς

Philip II trekt naar het leefgebied van de Scythen
Ter voorbereiding van de invasie naar het zuiden moet Philip zijn noordgrens beschermen. De Scythen, een nomadisch volk oorspronkelijk uit Iran, vallen vanuit het gebied rond de monding van de Donau de Thracische bondgenoten van Philip lastig. 

Terugtocht van Philip richting Pella.
Na het verslaan van de Scythen, waarbij Philip de lokale nomadische koning doodt, keren de Macedoniërs huiswaarts via de route langs de Donau. Dit brengt ze door het territorium van de Triballi, een stam 'barbaren' die Philip tijdens een gevecht weten te verwonden. Hetgeen de campagne naar het zuiden met 6 maanden vertraagd.

Het 'vergeten' pad dat Philip gebruikte om de blokkade van Thermopylae te omzeilen.
De afbeelding zelf is een weergave van de slag bij Thermopylae tussen de Grieken en Perzen. Het pad dat is aangegeven is echter dezelfde. Philip legde dit pad echter gedeeltelijk af, zoals te zien op de volgende afbeelding.

Een weergave van de route die Philip nam bij het omzeilen van Thermopylae.
De kaart geeft tevens de locatie aan van de slag met de Griekse alliantie (Athene & Thebe); ook wel bekend als de 'Slag bij Chaeronea' (338 v. Chr.)

Weergave van de slag bij Chaeronea. 
(338 v. Chr.)

Kaart met de steden uit deze aflevering weergegeven.

Een overzicht van de steden aangesloten bij de Korinthische bond (in geel).
Sparta wordt aangegeven als neutrale staat, als enige in het hele vasteland van Griekenland.
[Wikipedia]

Laconiek reageren.
Voor meer voorbeelden kijk op:
[Wikipedia]

Een afbeelding van de moord op Philip II.

Alexander's campagne op de Balkan
Helaas zijn hier geen kaarten over beschikbaar
[Wikipedia]

De beroemde ontmoeting tussen Alexander en Diogenes.
Volgens een door Plutarchus opgetekend verhaal was Alexander de Grote zeer geïnteresseerd in Diogenes. Hij maakte volgens dat verhaal een lange reis om hem te ontmoeten. Toen Alexander hem op een zonnige dag aantrof, vroeg hij aan hem wat hij wilde hebben. Hij kon alles krijgen. Diogenes zei toen half ontwijkend, waarschijnlijk beducht voor een twistgesprek met de licht ontvlambare veroveraar: "Als ik alles kan krijgen, wil je dan een stap opzij doen, want je staat voor de zon". Hierop zei Alexander: "Als ik Alexander niet was, zou ik Diogenes willen zijn". Diogenes zei daarop: "Als ik Diogenes niet was, zou ik ook Diogenes willen zijn".
[Wikipedia]

Een afbeelding van Diogenes

Een afbeelding van de ontmoeting tussen Alexander en Diogenes.


Onderstaand schilderij is een weergave van de ontmoeting tussen Alexander en Diogenes (welke als bijnaam 'de hond' had) 
Naar verluidt is dit de inspiratie geweest voor de Disneyfilm Lady en de Vagebond

Alexander komt aan op de stranden van Azië

Reacties