Aflevering 17 - Moederskind

Deze week horen we het verhaal van Gaius Marcius Coriolanus. De man die zijn eretitel verkreeg toen hij ervoor zorgde dat Corioli in Romeinse handen kon komen. Hij was de held van de Romeinen, totdat hij een jaar later, als staatsvijand nummer één, met een vijandig leger van vreemdelingen voor de poorten van Rome stond. 

Gaius Marcius Coriolanus
In de scène dat zijn moeder, vrouw en zoons hem moesten overtuigen terug te keren.
Coriolanus - Soma Orlai Petrich (1869)
Omdat er helaas onvoldoende materiaal beschikbaar is over het verhaal van Coriolanus zal deze pagina iets meer vertellen over Romeinse festivals, zoals de jaarlijkse Spelen ter ere van Jupiter. Festivals, waaronder ook de Spelen vielen, maakte een belangrijk deel uit van het Romeinse leven, zowel tijdens de Republiek als tijdens het Keizerrijk.
De festivals werden jaarlijks op de kalender gezet. Deze dagen werden aangeduid als 'Feriae', letterlijk heilige dag / Holy day / Holiday / vakantiedag.

De dagen werden verdeeld tussen Feriae van de Staat en private Feriae.

Een Romeinse kalender

Tijdens Feriae van de Staat werden de festivals uiteraard georganiseerd door de Staat. Op de overige dagen waren het de Romeinen zelf die de dag organiseerden. Dit werd meestal gedaan door de allerrijksten, of Patriciërs die populariteit wilde winnen onder het volk. Caesar is een van de mensen die veel gebruik heeft gemaakt van de Feriae om populariteit onder het volk te winnen. 


Het festival uit de aflevering betreft de "Ides". Deze vond jaarlijks tussen 12 en 14 september plaats als de 'verjaardag' van de Tempel van Jupiter en bestond uit festiviteit van onder andere 'Ludi Romani'. Een rits van paardenrennen, wijnfeesten, banketten e.d. 


Voor meer informatie over de verschillende festivals, religieuze data e.d. verwijs ik u graag naar deze Wikipediapagina. 

Reacties